Shipify academy

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาเป็นอันดับแรกคือเรื่องของกฏหมาย นอกจากการเดินพิธีการศุลกากรและชำระภาษีอากรแล้ว ยังมีเรื่องของสินค้าควบคุม สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด สินค้ามอก. ที่ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าอีกด้วย ซึ่งหากผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้เดินเรื่องให้เรียบร้อย ส่งผลให้มีความผิดตามกฏหมายตั้งแต่โทษปรับ จำคุก ไปจนถึงริบสินค้าทั้งหมดเลยค่ะ

 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งเงินทุนและรายได้ มาดูกันว่าสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องระวังให้ดีในการนำเข้ามีอะไรบ้างค่ะ

 

สินค้าต้องห้าม

 

สินค้าต้องห้าม คือ สินค้าที่กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 สินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก ได้แก่

 

- วัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

- สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

- ยาเสพติดให้โทษ

- เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

- สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

- สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

 

 

สินค้าต้องกำกัด

 

สินค้าต้องกำกัด คือ สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

 

การขออนุญาตนำเข้าสินค้าต้องกำกัด ต้องขอจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสำหรับสินค้าประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=individual_160426_01&lang=th&left_menu=menu_individual_submenu_03_01

 

สินค้ามอก.

 

มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด หลักเกณฑ์มอก. จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีทดสอบ เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมอก. คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา สินค้ามอก. หลักๆ มีสองประเภท คือ

 

สินค้ามอก. ทั่วไป: สามารถนำเข้าได้โดยที่ยังไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพ ผู้นำเข้าสามารถทำเรื่องยื่นขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภท ‘เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป’ ได้โดยสมัครใจ สินค้าในกลุ่มนี้ เช่น

 

- ผลิตภัณฑ์อาหาร

- วัสดุก่อสร้าง

- วัสดุสำนักงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้า

- ฯลฯ

 

สินค้ามอก. บังคับ: สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจากสมอ. ก่อนที่จะนำเข้า เพื่อให้ได้ ‘เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ’ โดยต้องนำเข้าสินค้าตัวอย่างเข้ามาตรวจสอบก่อน เพื่อรับรองคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ เช่น

 

- ไม้ขีดไฟ

- สายไฟฟ้า

- ผงซักฟอก

- ท่อพีวีซี

- ผลิตภัณฑ์เหล็ก

- ถังดับเพลิง

- ของเล่นเด็ก

- หมวกกันน็อค

- ฯลฯ

 

ปัจจุบันสินค้ามอก. บังคับ มีทั้งสิ้น 117 รายการ (ข้อมูลปี 2564) สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องยื่นขอเครื่องหมายมาตรฐานบังคับได้ที่ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ): https://customs.go.th/data_files/4188062e9497c40e81273603c09f487d.pdf

 

 

หากคุณลูกค้าไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ต้องการนำเข้ามาทำตลาดนั้น ติดข้อกฏหมายใดๆ หรือไม่ สามารถปรึกษา ‘SHIPIFY’ ได้นะคะ ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีนค่ะ

 

‘SHIPIFY’ เรามีบริการช่วยสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น 1688, Tmall, Taobao ก็สามารถสั่งและเช็คสถานะการขนส่งได้ตลอด 24 ชม. และมีบริการรอรวมสินค้าที่จีนก่อนนำเข้าเพื่อประหยัดต้นทุน รวมถึงทีมงานมืออาชีพที่คอยช่วยคุณหาสินค้า ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโรงงานต่างๆ และช่วยติดตามสินค้าจากโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะมาถึงอย่างปลอดภัย ทันขาย และประหยัดต้นทุน

 

มองหาพาร์ทเนอร์สั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้เร็ว อย่าลืมคิดถึง SHIPIFY ยินดีให้บริการค่า

 

> เข้าสู่ระบบ / เปิดบัญชี ผู้นำเข้า

 

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @shipify

หรือโทร 020-266426