นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซด์ (website) ของบริษัทฯเท่านั้น หากท่านได้กดไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlinks) หรือลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซด์อื่น โดยผ่านช่องทางในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซด์นั้นๆ แยกต่างหากจากบริษัท

การใช้คุกกี้ (cookies) จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพราะคุกกี้(cookies) จะช่วยจดจำเว็บไซด์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยม ทั้งนี้ บริษัทฯอาจนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้

1.

เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการสอบถามแบบสอบถาม หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน (password), อีเมล (email address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (mobile phone) เป็นต้น

2.

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อท่านตามความเหมาะสม

3.

เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด

ประเภทของคุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  ประเภทของคุกกี้   รายละเอียด   ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

• SessionID
• Load Balancing
• User ID
• Security

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน ประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมจำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น​

• Google Analytics

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการ นำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด

• Google Analytics
• Facebook Pixels
• ​Facebook API

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” คุณระหว่างการเยี่ยมชม ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การสินค้าที่ถูกใจ

• Google Analytics
• SessionID
  ประเภทของคุกกี้   รายละเอียด   ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

• SessionID
• Load Balancing
• User ID
• Security

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน ประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมจำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น​

• Google Analytics

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการ นำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด

• Google Analytics
• Facebook Pixels
• ​Facebook API

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” คุณระหว่างการเยี่ยมชม ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การสินค้าที่ถูกใจ

• Google Analytics
• SessionID

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ